חומצות אמינו

חומצות אמינו (amino acid) מהוות את יחידות המבנה הבסיסיות של החלבונים. חומצות אמינו הן תרכובות אורגניות המתורגמות בתא לשרשראות פולימר שהן למעשה החלבונים. חומצות אמינו נקשרות זו לזו בקשר פפטידי, בדרך זו הן יוצרות רצף ייחודי של חלבון שיקבע את מבנהו ותפקודו. 50 חומצות ומעלה הנקשרות יחדיו נקראות חלבון.

בגופנו יש 20 חומצות אמינו סטנדרטיות אשר משמשות לבנייתן של החלבונים. חלק מחומצות האמינו הגוף יכול לסנתז בעצמו (בעיקר בכבד), אלו הם חומצות אשר האדם אינו חייב לקבל מהמזון ולכן נקראות חומצות אמינו בלתי חיוניות.חומצות אמינו אחרות (מתיונין, ולין, איזולאוצין, טריפטופאן, לאוצין, ליזין, טראונין, פנילאנין) אין באפשרותו של גוף האדם לסנתז בעצמו לכן נקראות חומצות אמינו חיוניות.

קיימות גם חומוצות אמיניות חצי חיוניות (וארגינין, היסטידין, טירוזין, ציסטאין) אשר נמצאות בעיקר אצל ילדים, וגם חומצו אלו כמו חומצות האמינו החיוניות מתקבלות ע"י פירוק חלבונים.צריכות חומצות אמינו מספקת תלויה בגילו ובמצבו הבריאותי של האדם ולכן אי אפשר לקבוע באופן מוחלט את דרישת הגוף לחומצת אמינו כזו או אחרת.חומצות אמינו מסופעות נצרכות בעיקר כתוסף מזון אצל ספורטאים, בעיקר משום שהן אינן מתפרקות בכבד ומגיעות דרך מחזור הדם היישר לשרירים.